Welkom op de site van IKC De Wooldermarke

Wij zijn een nieuw Integraal Kind Centrum. In het schooljaar 2020-2021 hebben we de basis gelegd voor het nieuwe IKC. Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we gezamenlijk aan de ontwikkeling van de school vanuit onze nieuw geformuleerde kijk op ons onderwijs.

Op IKC De Wooldermarke wordt een plezierige, veilige, uitdagende leergemeenschap vormgegeven. Samenwerkend leren is daarin een belangrijke vorm. Samen met u als ouder begeleiden we kinderen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid om hun talenten te kunnen ontwikkelen.

Neem een kijkje in onze school

Klik op deze link voor onze 360º video

Het onderhouden van de moestuin

Visie

Het IKC is een stimulerende, kindgerichte omgeving, waar leerlingen vanuit hun behoeftes en interesses worden aangezet en uitgedaagd om (samen) te leren, waar leerlingen efficiënt worden voorbereid om constructief bij te dragen aan de samenleving en waar de opgebouwde kennis van de cultuur wordt overgedragen. We geven onderwijs waarin leerlingen leren zoveel mogelijk uit zichzelf te halen op cognitief en non-cognitief gebied.

Lees meer