Ouderraad IKC de Wooldermarke

De Ouderraad van IKC de Wooldermarke is een ondernemende, actieve en betrokken groep ouders die zich graag inzetten voor alle leerlingen van de school. 
De ouderraad bestaat uit 7 leden. Ieder lid heeft een aandachtsgebied of een commissie onder haar hoede. De taken waarvoor de Ouderraad verantwoordelijk is, zijn:

 

  • Organiseren en coördineren van activiteiten (activiteitencommissie)
  • Het genereren van extra financiële middelen (voor extra materialen en middelen die niet uit de opbrengst van de ouderbijdrage gefinancierd kunnen worden)
  • Oud papier ophalen (oud papiercommissie)
  • Ouderbijdrage innen
  • Ondersteunen van leerkrachten bij activiteiten
  • Regelen dat klussen op school gedaan worden (klus commissie)
  • Zorgdragen voor de luizencontrole (luizencommissie)
  • Klankbordfunctie voor ouders.

 

Voor ouders kan de Ouderraad ook een schakel vormen tussen ouders/kind en de school. In deze rol kan de Ouderraad fungeren als klankbord, zodat we gezamenlijk (ouders, school en OR) de belangen behartigen van alle kinderen en in bijzondere gevallen van het individuele kind.

 

Tijdens onze openbare vergaderingen, die zo ongeveer 8 keer per jaar plaatsvinden, komen alle commissies aan de orde en worden actiepunten besproken. Ook de directeur en een afgevaardigde uit het leerkrachtenteam zijn aanwezig om een aantal zaken door te nemen. Daarnaast wordt gekeken waar de Ouderraad, IKC de Wooldermarke kan ondersteunen en welke vernieuwingen en/of verbeteringen kunnen worden opgezet. Ook is er op regelmatige basis contact met de Medezeggenschapsraad.

 

De Ouderraad en haar commissies zijn bij uitstek de plek voor ouders die graag betrokken willen zijn bij school en waar nodig de handen uit de mouwen willen steken. De zeer plezierige contacten tussen de Ouderraad, school en de vele actieve ouders, zorgen ervoor dat we samen veel goede zaken voor de kinderen van IKC de Wooldermarke kunnen realiseren.

 

Mocht u belangstelling hebben voor, of heeft u vragen aan de OR of één van haar commissies, meldt u dan aan bij een van de leden of stuur een mail naar: ouderraad@dewooldermarke.nl.

 

 

Samenstelling Ouderraad IKC de Wooldermarke:

Naam Functie
Joyce Weegenhuisen Voorzitter
Loura Cress Penningmeester
Donato Sühre Lid
Sabine ten Bloemendal Lid
Yasmine Cömert Lid
Astrid Brand Lid
Janou Heldoorn Lid
Jolande Senger Lid
*

* De vergaderingen worden bijgewoond door een teamlid.