Peuterspeelschool de Wooldermarke

“De eerste stap vóór school”, dat is wat peuterspeelschool de Wooldermarke jonge kinderen biedt. Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar vinden bij ons een uitdagende speel- en leeromgeving. Zo kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Ze leren door samen te spelen en speelgoed te delen, op hun beurt te wachten en elkaar te helpen. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen.
De peuterspeelschool in ons IKC
Peuters zetten stappen in een wereld die voor hen steeds groter wordt. Eén van die stappen is de overgang naar groep 1. Wij vinden het belangrijk dat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt. De pedagogisch medewerkers van de Wooldermarke werken samen met de onderbouwleerkrachten van de basisschool, om een doorgaande lijn van peuter naar kleuter te realiseren. Er wordt regelmatig samengewerkt aan een thema en de peuterspeelschool sluit vaak aan bij activiteiten van de basisschool. Peuters en de groepen 1, 2 en 3 delen samen een onderbouwleerplein in de school, waar samen gespeeld en (van elkaar) geleerd kan worden. Bij zowel de peuterspeelschool als de basisschool wordt met hetzelfde kindvolgsysteem gewerkt om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Mocht uw kind uiteindelijk naar een andere basisschool gaan, dan zorgen wij voor een goede overdracht.

 

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
Alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar kunnen gebruik maken van een voorschools aanbod van 2 dagdelen per week. Voor een goede start op de basisschool hebben sommige kinderen een extra steuntje in de rug nodig. Zij kunnen 2 dagdelen extra gebruik maken van voorschoolse educatie. Spring! ontvangt van de gemeente Hengelo subsidie voor voorschoolse educatie, ouders hoeven deze extra dagdelen dus niet zelf te betalen.

 

De Wooldermarke is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

U kunt altijd langskomen, bellen of mailen voor een afspraak.
Het e-mailadres is wooldermarke@springhengelo.nl
Tijdens speeltijden kunt u ons telefonisch bereiken op 06 14132916.

 

Natuurlijk kunt u ook gewoon het IKC binnenlopen en een afspraak maken met onze directeur of IB’er. Zij leiden u graag rond.

 

De opvang van peuters vindt plaats in samenwerking met Spring! Peuterspeelscholen. Inschrijven en aanmelden voor een intakegesprek kan online op de website van Spring!