Verlof aanvragen

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim.
Op de website van de Rijksoverheid staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

 

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij ziekte vernemen we dat op school graag telefonisch voor 8.30 uur.

 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlofaanvragen voor jubilea, trouwen ed. kunt u aanvragen bij de directeur m.b.v. dit formulier.