Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werkt Bibliotheek Hengelo structureel samen met de Wooldermarke aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

 

Een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs.

 

Met de Bibliotheek op school gaan de Wooldermarke en Bibliotheek Hengelo een meerjarige samenwerking aan rond lezen en mediawijsheid.