Medezeggenschapsraad IKC de Wooldermarke

Missie en Visie van IKC De Wooldermarke
We hebben medezeggenschap over beleid op school. We verbinden de idealen van de leerkrachten, de ouders en de directie op een positieve manier. We werken proactief, voor kwalitatief goed en
duurzaam onderwijs. Dit doen we met open communicatie. Zo zijn we zichtbaar en een klankbord voor iedereen.
We gaan voor transparantie en hoge mate van betrokkenheid. Iedereen is verantwoordelijk voor, en levert een bijdrage aan, het nieuwe IKC. De MR pakt de ruimte voor de onderwerpen die hij belangrijk vindt, naast de vaste jaarplanning. Er staat een inhoudelijk sterke en tijdig betrokken MR. Een MR die het leuk vindt om vanuit kansen en mogelijkheden te denken. Die kritisch op zichzelf is en op zijn omgeving.

 

Zo willen we werken:
We zijn vanaf het begin geïnformeerd en participeren actief bij het vormen van nieuw/verbeterd beleid. We volgen de juiste procedures. We hoeven niet alles te weten, als we maar begrijpen wat er
gezegd wordt. We vertrouwen daarmee op kennis van betrokkenen. “Wie het weet mag het zeggen!”. We hebben impact door de verbinding. Uiteindelijk weegt het belang van de achterban (ouders, leerkrachten, leerlingen) toch iets zwaarder dan die van de organisatie. We nemen initiatief en dragen zelf ideeën aan. We werken als team en durven elkaar aan te spreken op gemaakte afspraken. We hebben korte lijntjes met de achterban en de communicatie gaat twee kanten op. Er is regelmatig verantwoording over besluiten en beleidskeuzes. De MR heeft regelmatig contact met de directie zowel formeel als informeel.

 

Bekijk hier wie onze leden zijn.
Hier staat het Jaarverslag MR van 2022-2023.