Missie & Visie

Kenmerken van de school

Samen                       Verbonden

Vernieuwend            Behoeftegericht

 

Missie & Visie

Onze leerlingen doen kennis op van de samenleving (1), leren de samenleving begrijpen (2) en zich
hierin zelfredzaam te bewegen (3), zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving (4).


Dit houdt in dat:

  1. Leerlingen de nodige basiskennis, vaardigheden en houdingen opdoen;
  2. Vanuit verschillende perspectieven naar issues in de samenleving leren kijken en verbanden en
    relaties gaan zien;
  3. Een persoonlijke ontwikkeling doormaken: zelfredzaamheid, eigenaarschap over eigen
    ontwikkeling, flexibele instelling, zelfverantwoordelijk, vertrouwen hebben in
    eigenbekwaamheid, gevoel van eigenwaarde; kunnen samenwerken.
  4. Zorg dragen voor de wereld en mensen om zich heen.

 

Identiteit

De identiteit van ons IKC zien we als een dynamisch profiel waarbij leerkrachten de intentie hebben om samen met kinderen, collega’s en ouders/verzorgers te zoeken naar wie/wat hen bezielt en beweegt bij levensbeschouwelijke en/of ethische vragen. Kernwaarden respect en verbinding bieden richting in dit
continue zoekproces. Dit betekent onder meer dat affiniteit met geloof en geloofsuitingen niet
vaststaan maar deel uitmaken van een interactief zoekproces. Deze invalshoek speelt in op de
diversiteit aan gedachten en beelden die er zijn en maakt het voor de individuele leerkrachten mogelijk
om op geloofwaardige wijze inkleuring te geven aan levensbeschouwelijke identiteit. Vanuit dit
perspectief zijn wij van mening dat de beschreven kernwaarden zichtbaar is in de alledaagse
onderwijspraktijk.


De kinderen van groep 8 hebben daarnaast de mogelijkheid om zowel humanistisch vormingsonderwijs als godsdienstig vormingsonderwijs te volgen.