Overige


Bibliotheek Hengelo

Met de Bibliotheek op school werkt Bibliotheek Hengelo structureel samen met de Wooldermarke aan taalontwikkeling, leesbevordering en...
Lees meer

Schoolbestuur Symbio

De Dr. Schaepmanstichting heeft als katholieke stichting een rijke historie en bestond 20 december 2020 honderd jaar. In augustus 2020...
Lees meer