Overige


Bibliotheek Hengelo

Met de Bibliotheek op school werkt Bibliotheek Hengelo structureel samen met de Wooldermarke aan taalontwikkeling, leesbevordering en...
Lees meer

Schoolbestuur Symbio

Onder Symbio valt ook de kinderopvangorganisatie Spring! peuterspeelscholen. Op deze wijze vormen wij Integrale kindcentra (IKC) voor...
Lees meer